STK a revize LPG/CNG

 

TECHNICKÉ KONTROLY

V České republice platí norma ČSN 26 88 05, která určuje povinnost provádět technické kontroly motorových vozíků.

Dobrý technický stav manipulační techniky není jen zárukou hladkého provozu, ale v mnoha případech je zároveň zákonnou povinností. Tyto podmínky se přitom neustále mění. Naše společnost si udržuje přehled a proto jsme schopni včas místo vás vykonát předepsané kontroly. Technické kontroly manipulační techniky se provádějí v souladu s ČSN 26 8805 a nařízením vlády 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání manipulační techniky.

Naše společnost jako certifikované zkušební místo, všechny tyto kvalifikační předpoklady splňuje, a proto Vám můžeme v této oblasti nabídnout naše služby.

 

MONTÁŽ, KONTROLY A REVIZE LPG/CNG ZAŘÍZENÍ

Naše společnost vlastní oprávnění také k montáži LPG/CNG zařízení, kontrole těchto zařízení, jejich revizí, a tudíž nabízíme našim zákazníkům kompletní servis v této oblasti.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat